Trægruppen

Trægruppen sætter fokus på træer i Haderslev Kommune, så de kan bevares og være til glæde for nuværende og kommende generationer.

Kan du li' gamle træer?

Generalforsamling afholdes igen på Tørning Mølle i Møllerens Hus, onsdag, den 25. maj 2022 kl. 19.

Vi mødes på trappen og starter med en lille tur i parken, hvor vi vil uddele 2 træpriser for årene 2020 og 2021.

Følg med på facebooklinket:

https://www.facebook.com/groups/518772992229507


Er du som os - én der holder af smukke og markante træer såvel i bybilledet som i det åbne land, så meld dig ind i foreningen: Trægruppen i Haderslev kommune. Vi vil med vores arbejde gerne fokusere på de træer, vi befinder os imellem og som er en vigtig del af dagligdagen såvel i by som på land.

Medlemskontigentet er uændret 100 kr. og det kan indbetales via mobilePay til 21499201 eller til vores bankkonti i Danske Bank 9570 13134359

Støt træerne