Trægruppen

Trægruppen sætter fokus på træer i Haderslev Kommune, så de kan bevares og være til glæde for nuværende og kommende generationer.

Kan du li' gamle træer?

Er du som os - én der holder af smukke og markante træer såvel i bybilledet som i det åbne land, så meld dig ind i foreningen: Trægruppen i Haderslev kommune. Vi vil med vores arbejde gerne fokusere på de træer, vi befinder os imellem og som er en vigtig del af dagligdagen såvel i by som på land.

Kom til generalforsamling, mandag , den 27. maj kl. 19, hvor dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
  4. Fremlæggelse af årsplan og fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af to suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

 

Støt træerne

Generalforsamling

Vi mødes i Møllerens Hus på Tørning Mølle mandag, den 27. maj 2019 kl. 19 til generalforsamling.

Der er kage og kaffe.

 

Alle er velkomne