Trægruppen

Trægruppen sætter fokus på træer i Haderslev Kommune, så de kan bevares og være til glæde for nuværende og kommende generationer.

Mobilt Træregister

Et register over kommunens stere gamle træer er en stor hjælp når vi taler træernes sag. Her kan vi se hvor træerne er, hvad deres helbredstilstand er og ikke mindst hvad deres betydning er for borgere og lokalhistorie.

Vi er derfor ved at rejse midler til at få udviklet en mobil træregistreringsfunktion til vores hjemmeside, som borgere og medlemmer kan benytte til at registrere og gennemse vores bevaringsværdige træer. På den måde vil vi få kendskab til mange flere store og gamle træer, og en bedre kontakt til borgere som træeren er vigtige for. Det vil hjælpe os med at bevare flere af de store og gamle træer. Som borgere får og bevarer vi et behageligt og flot bybillede med store gamle træer i Haderslev.

Til projektet har vi søgt borgerbudgetteringen i Haderslev Kommune, hvor vi alle kan være med til at disponere over nogen af kommunens midler.

Du kan deltage i borgerbudgetteringen torsdag den 17.11.2022 kl 18:30 i Byrådssalen på Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev, og støtte træregisteret og de store og gamle træer i byen ved at stemme for vores projekt!

Læs ansøgningen her (2 A4-sider).